جستجوی آرشیو "تربیت فرزند"
مرداد
۲۵
۱۳۹۲

چگونه فرزندانمان را مستقل بار بیاریم

چگونه فرزندانمان را مستقل بار بیاریم دغدغه بيشتر والدين جوان اين است که فرزنداني مستقل و متکي به نفس تربيت کنند

مرداد
۱۳
۱۳۹۲

تربیت فرزند با استفاده از آموزه های دینی ۱

از همان آغازی که زوجین قصد فرزنددار شدن دارند باید توجه داشته باشند که چه فرمول ها و روشهایی در دین
آمده است ، و چه وظایفی را پدر و مادر در تربیت فرزند و ارتباط با نسل و فرزند آمده است.

تیر
۱۷
۱۳۹۲

تربیت جنسی فرزندان

پدر و مادر بايد از دوران کودکي تربيت جنسي فرزندان خود را آغاز کنند. اگر والدين با برنامه‌ريزي درست و بلند مدت اطلاعاتي در خصوص بلوغ و مسائل جنسي در اختيار فرزندان خود قرار دهند و آرام و آرام و به تناسب سنشان اين اطلاعات

تیر
۱۷
۱۳۹۲

تربیت فرزندان و رعایت عدالت

تربيت فرزندان و رعايت عدالت رابطه مستقیمی دارند. یعنی هرچه عدالت از طرف والدین بین فرزندان بیشتر رعایت شود فرزند سالم تر و پایدار تری تربیت خواهیم کرد.

برگه‌ها :«12