مرداد
۱۳
۱۳۹۲

تربیت فرزند با استفاده از آموزه های دینی ۱

والدین در در ارتباط با فرزندان چه وظایفی دارند؟
تربیت فرزند با استفاده از آموزه های دینی ۱از همان آغازی که زوجین قصد فرزنددار شدن دارند باید توجه داشته باشند که چه فرمول ها و روشهایی در دین آمده است ، و چه وظایفی را پدر و مادر در تربیت فرزند و ارتباط با نسل خود دارند.
نکند ما در همان ابتدای امر اشتباهاتی داشته باشیم که بعد از اینکه چند سال گذشت نتیجه نامطلوب عدم توجه و آگاهی را بعدا ببینیم و آن موقع قابل علاج نیست ، و آن وقت است که می گوییم ای کاش از روز اول خوب تربیت می کردیم و کسی بود که به ما راهکار های تربیت فرزند را می گفت . پس به خاطر اینکه بعدا به ایکاش ایکاش نیفتیم باید از ابتدای امر در تربیت فرزند خود بکوشیم.

در دنیای امروز و اوضاع جامعه ، تربیت فرزند معمایی شده است و بسیار بهرنج.
اگر با هر پدر و مادری امروزه در رابطه با تربیت فرزند صحبت کنیم می بینیم که درد دلها دارند. همه می گویند چه کار کنیم روزگار بد شده ، دوره زمونه عوض شده .خدایی که انسان را به گونه ای آفریده که تولید مثل کند و دستور به نکاح و ازدواج داده آیا راه حلهایی برای تربیت فرزند در دین نیامده است؟
پیامبر اکرم فرموده اند : ازدواج کنید تا  نسلتان زیاد شود من فردای قیامت افتخار می کنم به کثرت امتم.

بعد از هر ازدواجی بلاخره زوجین بچه دار خواهند شد

آیا این خدا و شریعتی که بشر را اینگونه خلق کرده برنامه ای برای تربیت صحیح فرزند  به ما نداده؟
مطمئنا در رابطه با تربیت فرزند صالح خداوند و اسلام برنامه هایی برای ما داده است. دلیل اینکه در امر تربیت فرزند به بن بست می رسیم این است که یا از دستورات دینی آگاهی نداریم  و یا اگر آگاهی داریم عمل نمی کنیم.
اگر در تربیت فرزند آگاهی داشته باشیم و به آن عمل کنیم به مشکل بر نمی خوریم.

فرزند یکی از بهترین نعمت های خداست ، بر خلاف تصور بعضی افراد ، فرزند یکی از پر بار ترین و پر حاصل ترین نعمت های پروردگار می باشد. اغلب نعمتهای خدا یا مادی هستند و یا معنوی. اولاد یکی از نعمت های خداوند می باشد که هم به درد دنیا و هم به درد آخرت می خورد. از آیات قرآن این گونه برمی آید که داشتن فرزند نعمت است و همچنین در آیات آماده است که اولاد اولاد هم نعمت است.
همان طور که در جامعه مشاهده می کنیم همه از پیران دور می شوند. اگر انسان فرزندی صالح تربیت کند می تواند در دوران پیری خود دستگیری و غمگسایی داشته باشد. این فرزند صالح است که نصبت به والدین خود احساس تعهد و مسئولیت می کند نه دوستان و آشنایان.

چه کنیم که فرزند صالحی داشته باشیم؟
جواب این پاسخ را در قسمت های بعدی خدمتتان ارائه خواهیم کرد.

 

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه